Ne/ja, razbijalka mitov

Ne/ja brska

Ali ste vedeli, da je Slovenija med redkimi državami EU, kjer se je povečalo število poklicnih gasilcev?

Slovenija je med redkimi državami EU, kjer se je v zadnjih letih povečalo število poklicnih gasilcev. V Evropski uniji se sicer število poklicnih gasilcev zmanjšuje, saj je bilo po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat lani v EU zaposlenih skoraj 360.000 gasilcev, kar je za okoli 2800 manj kot leta 2021. V Sloveniji pa so v enakem obdobju zaposlili še okoli 150 gasilcev.

Po podatkih Eurostata je deset držav med letoma 2021 in 2022 zmanjšalo število delovnih mest v gasilstvu. Največji upad števila gasilcev so zabeležili v Franciji, Romuniji, na Portugalskem, Slovaškem, v Bolgariji in Belgiji. V Franciji se je denimo število poklicnih gasilcev zmanjšalo za 5400, medtem ko sta Romunija in Portugalska ukinili 4250 oziroma 2907 gasilskih delovnih mest.

V nekaterih drugih članicah se je število gasilcev sicer nekoliko povečalo. Španija je tako v tem obdobju zaposlila 617 dodatnih gasilcev, Italija pa 546. Tudi v Sloveniji je število poklicnih gasilcev naraslo s 1352 na 1499.

V Sloveniji pa je opazen tudi trend naraščanja števila prostovoljnih gasilcev. Po podatkih Gasilske zveze Slovenije imajo letos 171.660 članov, ki so starejši od šest let, medtem ko jih je bilo pred petimi leti 162.575. Za primerjavo, leta 1980 jih je bilo 82.229.

Trend upadanja števila poklicnih gasilcev v EU je sicer po oceni Evropske konfederacija sindikatov (ETUC) zaskrbljujoč. Posvarili so, da je zmanjševanje števila gasilcev sredi podnebne krize recept za katastrofo. Obenem so opozorili, da je zaradi podnebnih sprememb nevarnost požarov zdaj bistveno večja.

Evropska komisija si že nekaj časa prizadeva za okrepitev vloge EU pri odzivanju na nesreče in vzpostavlja stalno floto gasilskih letal, ki jih je mogoče poslati v ranljive države.

13. 9. 2023