Ne/ja, razbijalka mitov

Ne/ja brska

Ali poznate razliko med Evropskim svetom, Svetom Evropske Unije in Svetom Evrope?

Večina Evropejcev med glavnimi institucijami Evropske Unije brez težav navede Evropsko komisijo in Evropski parlament. Stvari pa se hitro zapletejo, ko gre za Evropski svet in Svet Evropske unije. Tu je še Svet Evrope, ki pa ni organ EU, temveč mednarodna organizacija, ustanovljena leta 1949 in si prizadeva ščititi človekove pravice, demokracijo in vladavino prava v Evropi.

Evropski svet in Svet EU sta dve različni inštituciji unije, a uporabljata isto podporno osebje. Imata drugačno vlogo in sestavo, pri čemer Evropski svet predstavlja najvišjo raven političnega sodelovanja med državami EU.

Evropski svet določa splošno politično usmeritev in prednostne naloge Evropske unije - vendar ne sprejema zakonov. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad držav članic, predsednik Evropskega sveta in predsednik Evropske komisije. Evropski svet se sestane najmanj 4-krat letno, praviloma spričo nujnih zadev večkrat. Srečanjem predseduje predsednik Evropskega sveta.

Evropski svet obravnava zapletena in občutljiva vprašanja, ki jih ni mogoče razrešiti na nižjih ravneh medvladnega sodelovanja. Določa skupno zunanjo in varnostno politiko EU in imenuje kandidate na nekatere visoke položaje v EU, denimo v Evropski centralni banki in Komisiji (europa.eu).

V Svetu Evropske unije pa se sestajajo ministri iz vseh držav EU, razpravljajo o zakonodajnih predlogih, jih dopolnjujejo in sprejemajo ter usklajujejo politike. Ministri imajo pooblastilo, da v imenu svoje vlade prevzamejo obveznost glede ukrepov, dogovorjenih na sestankih. Svet EU nima stalnih članov, pač pa se glede na področje politike, ki je na dnevnem redu seje, sestaja v desetih različnih sestavih.

Svet EU obravnava predpise EU in jih sprejema skupaj z Evropskim parlamentom na podlagi zakonodajnih predlogov Evropske komisije, usklajuje politike držav EU, pripravlja zunanjo in varnostno politiko EU v skladu s smernicami Evropskega sveta, sklepa sporazume med EU in drugimi državami ali mednarodnimi organizacijami in skupaj z Evropskim parlamentom sprejme letni proračun EU (europa.eu).

Svet Evrope pa ni organ EU. Gre za mednarodno organizacijo, ki je bila ustanovljena leta 1949 in si prizadeva ščititi človekove pravice, demokracijo in vladavino prava v Evropi. Sestavlja ga 47 držav iz evropske regije. Slovenija je članica postala 14. maja 1993, enajst let preden je 1. maja 2004 vstopila v Evropsko unijo (Svet Evrope, MZZ).

VIRI: Uradna spletna stran Evropske unije, Svet Evrope, MZZ

4. 6. 2019