Ne/ja, razbijalka mitov

O projektu

O projektu

Projekt Slovenske tiskovne agencije Ne/Ja je namenjen preverjanju dejstev in razbijanju mitov o družbeno relevantnih temah. Njegov namen je tudi seznanjati in osveščati javnost, zakaj so projekti preverjanja dejstev v dobi, ko so dezinformacije ter zavajajoče vsebine del medijske realnosti, pomembni, in kako se jih lotevajo drugi.

Projekt Ne/Ja se je začel aprila 2019. V vseh teh letih se je osredotočil na pomen, načine in pristope pri preverjanju dejstev ter razkrivanju dezinformacij. Podaja preverjena dejstva in pojasnila, predstavlja ukrepe EU (in širše) v boju proti lažnim novicam in dezinformacijam ter razbija mite, ki se pojavljajo v javnem prostoru. Obenem bralcem ponuja možnost, da dejstva tudi sami preverijo preko objavljenih povezav v prispevkih.

Vsebine na spletni strani nastajajo tudi na podlagi projekta, v okviru katerega Ne/Ja v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji od 1. aprila 2021 do konca marca 2025 preverja dejstva, razkriva lažne novice in dezinformacije v slovenskem medijskem prostoru s poudarkom na temah, kot so pandemija covida-19 in okrevanje EU po njej, vojna v Ukrajini, energetska kriza. Omenjeni prispevki nosijo oznako EU Ne/Ja. Okrepljeno se je posvečala tudi pojavu dezinformacij in lažnih novic med slovenskim predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

Stališča, izražena v posameznem zapisu, ne odražajo nujno uradnih stališč Evropske komisije ali katerekoli druge institucije.

Zgodovina

Spletni portal Ne/Ja je nastal aprila 2019 pred volitvami v Evropski parlament. V tem obdobju se je osredotočil na preverjanje dejstev v času volilne kampanje, razbijanje mitov in pojasnjevanje manj znanih dejstev v zvezi z EU. Potekal je v sodelovanju in s finančno podporo Evropske komisije.

STA je s projektom nadaljevala tudi po oblikovanju nove Evropske komisije ter ga konec leta 2019 nadgradila in razširila s predstavitvijo pomena in pristopov k preverjanju dejstev. Nadaljevanje projekta je bilo omogočeno s finančnimi sredstvi ministrstva za kulturo.

Posebna pozornost je bila v prvem letu pandemije covida-19 namenjena tudi predstavitvi mitov, dezinformacij in lažnih novic ter drugih relevantnih tematik, povezanih s pandemijo.

V posebnem zavihku Evropejci proti covidu-19 je Ne/Ja v sodelovanju in s sofinanciranjem Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji od 15. maja do 15. septembra 2020 razkrivala dezinformacije, ki krožijo v povezavi s pandemijo, obenem pa pojasnjevala in brskala tudi po ukrepih, ki so jih institucije EU sprejemale za spopadanje s posledicami pandemije ter obvladovanje njenih gospodarskih, finančnih in socialnih posledic.

Od 1. septembra do konca leta 2023 pa je ob podpori vladnega urada za komuniciranje potekal projekt, ki je bil prav tako namenjen preverjanju dejstev in razkrivanju lažnih vesti v slovenskem medijskem prostoru.

Metodologija

Prispevke na spletni strani Ne/Ja objavljamo v treh rubrikah:

  • Ne/Ja preverja (preverjanje dejstev);
  • Ne/Ja pojasnjuje (razbijanje mitov);
  • Ne/Ja brska (informativni prispevki, namenjeni obveščanju in osveščanju javnosti o dejstvih in pomenu preverjanja lažnih novic in dezinformacij).

O izboru tem odloča uredništvo v skladu s profesionalnimi standardi in uredniško politiko STA.

Preverjanje dejstev poteka natančno, nepristransko, profesionalno in sistematično na transparenten način ter v skladu s temeljnimi novinarskimi načeli in profesionalnimi standardi. Enako velja za izbor primerov, ki jih Ne/Ja razkriva. Ugotovitve temeljijo na zanesljivih in preverljivih virih in dokumentih ter so podkrepljene s povezavami do izvirnega gradiva, tako da lahko bralci sami preverijo ugotovljena dejstva.

Pri preverjanju se Ne/Ja zanaša na zanesljive vire informacij. Viri so uradni podatki in objave institucij v Sloveniji, evropskih in mednarodnih institucij, slovenska zakonodaja, zakonodaja EU, mnenja strokovnjakov, statistični podatki uradnih institucij.

Če se Ne/Ja zmoti in naredi napako, jo popravi, pri čemer je popravek jasno razviden. V primeru hujše napake sestavek umakne ter namesto njega objavi ustrezno pojasnilo.

V primeru spremembe oz. dopolnitve sestavka z dodatnimi informacijami ali pojasnili so te prav tako jasno razvidne.

Ne/Ja poobjavlja tudi sorodne vsebine partnerskih medijskih hiš. Spletna stran je odprta za predloge bralcev/uporabnikov, katere trditve, ki se pojavljajo v družbenem prostoru in imajo širši družbeno relevanten pomen in težo, bi veljalo preveriti.

Impresum

STA

Tivolska 48
SI-1000
Ljubljana
Slovenija

+386 (1) 24 10 100
+386 (1) 43 42 970
neja sta si

© STA 2019-2023. Vse pravice pridržane. ISSN 1854-214X