Ne/ja, razbijalka mitov

O projektu

O projektu

Projekt Ne/Ja osvetljuje pomen, načine in pristope pri preverjanju dejstev in razkrivanju lažnih informacij. Ne/Ja preverja dejstva in resničnost izjav v javnem diskurzu ter razbija mite, ki se pojavljajo v javnem prostoru.

Spletni portal Ne/Ja je projekt Slovenske tiskovne agencije, ki je nastal aprila 2019 pred volitvami v Evropski parlament. Sprva se je osredotočil na preverjanje dejstev v času volilne kampanje, razbijanje mitov in pojasnjevanje manj znanih dejstev v zvezi z EU. V tem času je bil financiran s strani Evropske komisije.

STA s projektom Ne/Ja nadaljuje tudi po oblikovanju nove Evropske komisije ter ga nadgrajuje in širi s predstavitvijo pomena in pristopov k preverjanju dejstev. Preverjanje izjav in trditev pa usmerja tudi na družbeno relevantne teme z različnih področij (politika, gospodarstvo, šport, kultura,...) tako na državni kot lokalni ravni, pa tudi na teme v mednarodnem okolju, ki so relevantne za Slovenijo. Nadaljevanje projekta je omogočeno s finančnimi sredstvi ministrstva za kulturo. Projekt bo potekal do konca leta 2020.

Posebna pozornost je namenjena tudi predstavitvi tematik v zvezi z izbruhom pandemije covida-19. Ne/Ja v posebnem zavihku Evropejci proti covidu-19 razkriva morebitne dezinformacije, ki krožijo v povezavi s pandemijo, obenem pa pojasnjuje in brska tudi po ukrepih, ki jih institucije EU sprejemajo za spopadanje s pandemijo ter obvladovanje njenih gospodarskih, finančnih in socialnih posledic.

Ne/Ja spremlja tudi dogajanje v Sloveniji, povezano z uresničevanjem in uporabo ukrepov, sprejetih na evropskih ravni. Gre za projekt, ki je nastal v sodelovanju in s sofinanciranjem Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, poteka pa od 15. maja do 15. septembra 2020. Vsi prispevki, ki nastajajo v okviru tega projekta, so označeni z znamko #EvropejciProtiCovidu-19.

Ne/Ja poobjavlja tudi sorodne vsebine partnerskih medijskih hiš. Spletna stran je odprta za predloge bralcev/uporabnikov, katere trditve, ki se pojavljajo v družbenem prostoru in imajo širši družbeno relevanten pomen in težo, bi veljalo preveriti.

Metodologija

Projekt Ne/Ja je namenjen preverjanju dejstev in razbijanju mitov o družbeno relevantnih temah ter seznanjanju in osveščanju javnosti, zakaj so projekti preverjanja dejstev v dobi, ko so dezinformacije, nepreverjene informacije in zavajanja del medijske realnosti, pomembni in kako se jih lotevajo drugi.

Ne/Ja preverja izjave in trditve akterjev z različnih področij družbenega delovanja, ki so aktualne, odmevne in imajo širšo družbeno relevantnost v slovenskem in mednarodnem okolju.

O izboru tem odloča uredništvo v skladu s profesionalnimi standardi in uredniško politiko STA.

Preverjanje dejstev poteka natančno, nepristransko, profesionalno in sistematično na transparenten način ter v skladu s temeljnimi novinarskimi načeli in profesionalnimi standardi. Enako velja za selekcijo primerov, ki jih Ne/Ja razkriva. Ugotovitve temeljijo na zanesljivih in preverljivih virih in dokumentih ter so podkrepljene s povezavami do izvirnega gradiva, tako da lahko bralci preverijo ugotovljena dejstva.

Pri preverjanju se Ne/Ja zanaša na zanesljive vire informacij. Viri so uradni podatki in objave institucij v Sloveniji, evropskih in mednarodnih institucij, slovenska zakonodaja, zakonodaja EU, mnenja strokovnjakov, statistični podatki uradnih institucij.

Če se Ne/Ja zmoti in naredi napako, jo popravi, pri čemer je popravek jasno razviden. V primeru hujše napake sestavek umakne ter namesto njega objavi ustrezno pojasnilo.

V primeru spremembe oz. dopolnitve sestavka z dodatnimi informacijami ali pojasnili so te prav tako jasno razvidne.

Impresum

STA

Tivolska 48
SI-1000
Ljubljana
Slovenija

+386 (1) 24 10 100
+386 (1) 43 42 970
neja sta si

© STA 2019. Vse pravice pridržane. ISSN 1854-214X